Jdi na obsah Jdi na menu
 

 

GDPR

 

Tělovýchovná jednota Sokol Horní Počernice, spolek
GDPR                                                                 "Souhlas se zpracováním osobních údajů“
             (v souladu s nařízením EP a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016)
 
     Tělovýchovná jednota Sokol Horní Počernice, spolek, vede evidenci svých členů včetně osobních údajů, které podléhají souhlasu dotčené osoby v souladu se shora uvedenou směrnicí. Proto výbor TJ podle závěrů Valné hromady TJ dne 26. dubna 2018 přijímá v této problematice ke dni účinnosti nové směrnice EU, tj. 25. května 2018, následující opatření:
  1. Osobní údaje členů TJ Sokol Horní Počernice jsou vedeny v elektronické evidenci centrálního systému ISCUS a jsou zabezpečeny heslem. Do systému mohou vstupovat pouze pověření pracovníci spolku.
  2. Všichni členové TJ Sokol Horní Počernice, o kterých TJ vede osobní údaje ve smyslu uvedené směrnice, se zjištěním a evidenci osobních údajů dle předchozích předpisů (zákon č. 101/2000 Sb.) vyslovili písemný souhlas na přihlášce k členství v TJ. Soubor přihlášek je uložen v kanceláři TJ pod bezpečným uzávěrem.
  3. K datu účinnosti nové směrnice EU, tedy po 25. květnu 2018, mohou členové TJ Sokol Horní Počernice, nebo jejich zákonní zástupci, vyjádřit souhlas s užitím osobních údajů v dosavadním rozsahu na formuláři, který je přílohou tohoto oznámení TJ.
Formulář je možné stáhnout na (https://www.cuscz.cz/sluzby-servis/ochrana-osobnich-udaju.html) a po vyplnění a podepsání odeslat poštou na adresu TJ Sokol Horní Počernice, spolek, Chvalkovická 2031/47, 193 00 nebo vhodit do schránky tamtéž. Elektronicky lze vyplněný formulář odeslat i na adresu: Tjpraha20@seznam.cz .
Osobně lze formulář vyplnit a podepsat i v kanceláři TJ – tělocvična Chvalkovická 2031/47 – z personálních důvodů až po 1. červnu 2018.
O dalších opatřeních ze strany našeho spolku v této problematice Vás budeme včas a úplně informovat na našich informačních vývěskách.
Děkujeme Vám za pozornost !
23. května 2018                                            Ing Jindřich Jukl, předseda TJ