Jdi na obsah Jdi na menu
 

 

110 LET ZALOŽENÍ - OSLAVA

 

110 let Sokola v Horních Počernicích
______________________________
 
     Současná Tělovýchovná jednota Sokol Horní Počernice je právním nástupcem původně zakládaných sokolských jednot na území dnešní městské části Praha 20. Fakticky se TJ hlásí k odkazu tělocvičných jednot Sokol i ve svých stanovách, jak těch, které platily do nabytí účinnosti nového občanského zákoníku, tak těch, které v souladu s tímto novým zákonem schválila v sobotu 3. října valná hromada TJ.
 
     Výbor TJ se přípravou oslavy tohoto výročí zabýval prakticky již od jara letošního roku.
Každý z aktivních funkcionářů TJ měl v paměti zdařilé oslavy 100 let TJ v září 2005. Laťka pro oslavy letošní tak byla nastavena velmi vysoko. Výbor nakonec po diskuzích přijal záměr uspořádat připomínku výročí důstojně, ale skromně, vyváženě a především sportovně. Byl zpracován program oslavy v očekávaném termínu září 2015. Tento termín byl nakonec posunut až na první říjnovou sobotu, především v souvislosti s konáním řádné valné hromady TJ. K propagaci významného výročí byl vydán informační leták a plakát k vylepení na všechny „obecní“ plochy. S propagací pomohla tískárna Printea.
 
     K oslavě výročí jsme pozvali zástupce České unie sportu, Pražské tělovýchovné unie, představitele hlavního města Prahy, které nám pravidelně pomáhá s finančními dotacemi v rámci grantových programů. Stejně tak jako i naše Městská část Praha 20, kde jsme pozvali kromě starostky i ostatní členy rady mč a vedoucí odborů místního úřadu. Dále byly pozvány sousední tělovýchovné jednoty a z Horních Počernic všechny spolky a místní školy. I když to bylo obtížné, podařilo se pozvat i řadu bývalých členů naší TJ, z nichž mnozí již ani v naší městské části nebydlí. I tak se podařilo v průběhu sobotního odpoledne shromáždit na stovku účastníků oslavy, přičemž základ této účasti tvořili delegáti řádné valné hormadyTJ, která se konala týž den od 14 hodin. Svoji neúčast písemně omluvil předseda PTU Ing. Jaroslav Chvalný, který připojil také srdečné přání úspěchů pro naši TJ v dalších letech. Upřímný pozdrav poslal ze svého bydliště v Horních Měcholupech náš dlouholetý člen a tenisový trenér a funkcionář Jaromír Šerc. Kromě delegátů valné hromady (účast zapsaná v prezenčních listinách) se oslavy zúčastnili současní, ale přededevším bývalí členové TJ
dámy a pánové V. Dolečková s partnerem, J. Frohlich, J. Fojt, K. Hubený, P. Jirgl, J. Koštel, B. Vacek s paní, P. Hovorka, M. Frouz s paní a dcerami, MUDr Vobecká a L. Poupová. Za spolky a obec byli přítomni p. Abt, Jan Moravec, Mudra a Růžička, manželé Eva a Martin Březinovi. Pro všechny bylo připraveno milé občerstvení, zvláště výborný guláš, pivo Bernard a víno z Čejkovic od našich sponzorů. Děkujeme tak panu Bernardovi, Brothánkovi, Jiřímu Junkovi, firmám Biopro, Rotlehner a ALCZ za sponzorské přispění k akci. Stejně tak upřímně děkujeme pánům učitelům z naší hudební školy Pavlu Cibochovi a Kristiánu Vackovi za překrásné hudební vystoupení v klubovně. 
     
     Po skončení valné hromady se kolem 16 hodiny odpoledne tělocvična TJ Sokol Horní Počernice naplnila bývalými i současnými členy a hosty k oslavě 110 let Sokola v Horních Počernicích. Kromě vzpomínek a prohlížení vzácných dokumentů ze života Sokolů v našich obcích od roku 1905 se přítomní mohli potěšit i ukázkami současné činnosti členů sportovních oddílů TJ – atletiky, sportovní gymnastiky a všestrannosti. Po nich pak nejmladší děvčátka z oddílu basketbalu ukázala své umění i snahu přemoci soupeře bojem pod bezednými koši. Sportovalo se i na venkovních sportovištích – zkrátka oslava významného výročí se v TJ Sokol Horní Počernice slavila jen a jen sportem.  
 
     Současná tělovýchovná jednota svojí činností plní odkaz svých předchůdců a zaměřuje se především na výchovu ke sportu v řadách dětí a mládeže. Od letošního roku se již sedm z deseti sportovních oddílů TJ věnuje dětem – poslední nabídkou nejmladší generaci je přípravka volejbalu. Zájem o tento tradiční český sport převýšil očekávání a plná hřiště děvčátek i chlapců nás těší a uspokojuje. Tradiční je už v naší jednotě základna dětí a mládeže ve sportovní gymnastice, basketbalu, všestrannosti a tenisu, velmi čilá je činnost s dětmi v nedávno obnoveném oddílu atletiky. Současnou bolestí jednoty je nedostatek finančních prostředků na údržbu a opravy tělocvičny, hlavního sportoviště TJ. Chybí peníze na zateplení obvodového pláště, opravu střechy i dofinancování rekonstrukce kotelny. Přidělené dotace a granty sotva pokrývají provozní náklady sportovišť, ani obec nenachází vhodné příležitosti jak jednotě pomoci. Ale přesto všechno Sokol Horní Počernice dále žije a sportuje. Jak hodnotila i současně pořádaná valná hromada TJ, v řadách jednoty je přes 700 členů v deseti sportovnch oddílech. Hodnota spravovaného majetku činí přes 18,7 milionu korun. Roční obrat hospodaření přesahuje 5 milionů korun, z toho více než polovinu tvoří vlastní příjmy z příspěvků členů, vlastní sportovní činnosti i pronájmu vlastního majetku. Valná hromada za uspokojivé účasti delegovaných členů ze všech sportovních oddílů TJ mimo jiné schválila i nové stanovy TJ podle nového Občanského zákoníku, posvětila vznik pobočných spolků z dosavadních oddílů basketbalu a tenisu a zvolila nové vedení TJ – předsedu, místopředsedu i dalších jedenáct členů výkonného výboru TJ. Suma sumárum – TJ Sokol Horní Počernice jako spolek vstupuje do další stodesítky let v dobré kondici a s dobrými předsevzetími. Hlavu vzhůru a jede se dál. Nazdar !  
                                                                                Ivan Liška, předseda TJ